top of page

PROJECTEN

Stroomopwaarts biedt RECYCLO een ophaaldienst aan die aangepast is aan de stedelijke beperkingen en ontworpen is voor professionals. Het helpt hen om de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen en het afval ter plaatse beter te sorteren. Stroomafwaarts biedt RECYCLO een reeks innovatieve, gedecentraliseerde, economisch duurzame oplossingen met de best mogelijke valorisatie.

RECYCLO nodigt burgers en bedrijven uit om deel uit te maken van een deugdzame, inclusieve en coöperatieve dynamiek.

Hier zijn de eerste projecten die door of met behulp van RECYCLO zijn uitgevoerd.

fresh-2386786_1920.jpg
CompostinCity.png
Compost in City by Recyclo

Oprichting van een netwerk van composteersites in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoorraadt door de 'Voedselresten uit de Horeca' in het centrum van Brussel. Deze organische afvalstromen, met inbegrip van dierlijke afvalresten, worden door ons ingezameld, per fiets en met conventionele transportmiddelen, en gecomposteerd in het kader van de regelgeving inzake dierlijke bijproducten van klasse 3 (traceerbaarheid, composthygiëne, monitoring van de analysetemperaturen). Dit afval zal worden gecomposteerd door een netwerk van composteringspaviljoens van 25 ton of meer, verspreid over verschillende kleine sites in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

BeCircular logo.jpg

Comment valoriser les déchets alimentaires en milieu urbain ? (Reportage - Valentine Van Vyve)

Logo-CPAS-FINAL_CS.png
Région BXL_RGB_72_FR-NL_Fond Bleu.jpg
Ice Cream and Cones
Begeleiding van een roomijsatelier in Zero Waste

RECYCLO begeleidt de artisanale roomijsmakers Capoue in hun benadering naar Zero Waste-winkels. 

De begeleiding gebeurt op het niveau van de tea-room die in het Brusselse gevestigd zijn.

oranges-15046_1920.jpg
Inzameling en valorisatie van sinaasappelschillen

Welfood n.v. vertegenwoordigt de Zümex machines in België en levert sinaasappels aan haar klanten: het gaat om bars, snacks en grote winkels die vers geperste sinaasappelsap aanbieden. Welfood zet zich in om haar milieu-impact op het gebied van transport en afval bij haar klanten te verminderen. Welfood en Recyclo werken samen en gaan de uitdaging aan op zoek naar een lichtere logistiek en een verwerking van de sinaasappelschillen.
Andere partners:
het Onderzoeksinstituut van het Institut Supérieur Industriel de Bruxelles in de ontwikkeling van isolatiepanelen waarbij sinaasappelschillen worden gevaloriseerd. Deze ontwikkeling wordt medegefinancierd door Innoviris.
Glimps is een partner in onderzoek en design van biomaterialen waarmee we samenwerken voor de valorisatie van sinaasappelschillen en andere afvalstromen.
Het principe van de fietscargo's van BCklet door Urbike waarbij we een omgekeerde logistieke keten opzetten waarbij we sinaasappels leveren en de schillen ophalen op de verschillende verbruikspunten.

Hair Salon
Inzameling en valorisatie van haren

Recyclo heeft tests uitgevoerd op basis van een zeer eenvoudige manier om oliën en olieachtige producten te agglomereren, zelfs in waterige middens, en ze vervolgens op een milieuvriendelijke manier te verwerken. Dit gebeurt aan de hand van een lichte en soepele worst, die ongeveer 1 meter lang is. Deze wordt lokaal vervaardigd, uit secundaire afvalstromen en de productie ervan vereist geen bijzondere kwalificaties. De behandeling na gebruik gebeurt door middel van microremediatie en compostering.
Potentiële toepassingen bevinden zich in volgende domeinen :
- Op de openbare weg: olieverliezen van voertuigmotoren, mogelijk als gevolg van ongelukken
- Op openbare wegen en industrieterreinen: olieverliezen of andere olieachtige oplossingen van industriële oorsprong, preventieve bescherming onder motorblokken,....
- In kanalisaties, sloten, rioleringen: terugwinning van olie of olieachtige oplossingen
- Op waterwegen, zoals kanalen, bekkens, sluizen, enz. Vetresten, lekken, ontgassing, olieachtige vervuiling.
Partners:
De Haven van Brussel waar we de eerste tests hebben uitgevoerd en met wie we op zoek zijn naar de meest succesvolle toepassingen.
De faculteit van de ULB (Biomass Transformation Lab - BTL) die onderzoek doet naar keratine (o.a.) en zijn toepassingen in de biochemie.

gamba-1498224.jpg
Voorziening van bio-materiaal

Recyclo identificeert, verzamelt en doet de voorbehandeling van biomaterialen voor het Biomassa Transformatie Lab van de Université Libre de Bruxelles. Zo zamelen we voornamelijk producten op basis van chitine en hemicellulose in uit de horeca en tuincentra, die we voorbereiden voor het project Reverse Photosynthesis for Brussels (RE4BRU). Het doel van dit project (gestart op 1 juni 2019) is de valorisatie van gesorteerde bio-afvalstromen tot platformproducten, met behulp van innovatieve omzettingstechnologieën voor groene chemie.

 

Partner:
Biomassa Transformation Lab: http://cvchercheurs.ulb.ac.be/Site/unite/ULB831.php

Hergebruik van smartphones

Recyclo werkt samen met A Smart World om het herintroduceren van smartphones en tablets die vergeten werden in de lades van particulieren en bedrijven op een ethische manier te laten verlopen. We activeren onze netwerken en logistieke middelen om deze gebruikte smartphones in te zamelen en de traceerbaarheid ervan te garanderen. Deze worden gereinigd en geherconditioneerd in werkplaatsen in België. Ze worden dan aangeboden op de lokale tweedehandsmarkt, waarbij we erop toezien dat :

  • voor bedrijven en particulieren, het wissen van data (wiping-out) op een kwalitatieve manier gebeurd,

  • het scheppen van nieuwe kwaliteitsbanen op ons nationaal grondgebied,

  • voor de tweedehandsmarkt, de levering van degelijk geteste toestellen (op meer dan 25 functies), gereinigd, gedesinfecteerd en gedurende 1 jaar gegarandeerd,

  • dat elektronisch afval uit ons grondgebied niet wordt geëxporteerd naar stortplaatsen in minder ontwikkelde landen.

bottom of page